Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2020 24 100% 100% 0%
2019 10 100% 100% 0%
2017 22 90.909% 100% 9.091%
2016 22 95.455% 100% 4.545%
2014 9 100% 100% 0%
2013 5 100% 100% 0%
2012 15 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2020 4313300 20
  100%
  100%
  0%
1354 40
  100%
  100%
  0%
2019 4313300 10
  100%
  100%
  0%
2017 4313300 13
  92%
  100%
  8%
4313901 9
  89%
  100%
  11%
2016 4313300 17
  94%
  100%
  6%
4313901 5
  100%
  100%
  0%
2014 4313300 6
  100%
  100%
  0%
4313901 3
  100%
  100%
  0%
2013 4313300 5
  100%
  100%
  0%
2012 4313300 15
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2020 4313300 20 5% 20% 75% 0% 0% 0%
1354 40 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 4313300 10 0% 10% 90% 0% 0% 0%
2017 4313300 13 8% 0% 62% 23% 0% 8%
4313901 9 0% 0% 44% 44% 0% 11%
2016 4313300 17 6% 18% 71% 0% 0% 6%
4313901 5 0% 40% 60% 0% 0% 0%
2014 4313300 6 17% 33% 50% 0% 0% 0%
4313901 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 4313300 5 0% 60% 40% 0% 0% 0%
2012 4313300 15 7% 33% 60% 0% 0% 0%