Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 57 92.982% 94.643% 1.754%
2021 41 97.561% 97.561% 0%
2020 43 97.674% 97.674% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 81
  88%
  95%
  7%
7000418 18
  100%
  100%
  0%
7000911 16
  100%
  100%
  0%
2503778 57
  93%
  95%
  2%
1353 320
  60%
  63%
  5%
1354 20
  0%
  0%
  0%
2021 2500259 73
  90%
  99%
  8%
7000418 19
  100%
  100%
  0%
7000911 18
  100%
  100%
  0%
2503778 41
  98%
  98%
  0%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2020 2500259 88
  92%
  93%
  1%
7000418 16
  100%
  100%
  0%
2503778 43
  98%
  98%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500259 101
  95%
  100%
  5%
7000418 8
  100%
  100%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 2500259 91
  95%
  100%
  5%
7000418 12
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500259 92
  87%
  93%
  7%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2016 2500259 2
  100%
  100%
  0%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2015 2500259 116
  86%
  95%
  9%
2014 2500259 113
  87%
  97%
  11%
2013 2500259 110
  84%
  93%
  10%
2012 2500259 111
  77%
  87%
  11%
2011 2500259 84
  83%
  99%
  15%
4311311 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 81 1% 6% 23% 57% 5% 7%
7000418 18 0% 22% 44% 33% 0% 0%
7000911 16 0% 13% 56% 31% 0% 0%
2503778 57 2% 14% 46% 28% 5% 2%
1353 320 0% 5% 15% 40% 35% 5%
1354 20 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500259 73 0% 4% 44% 42% 1% 8%
7000418 19 0% 21% 63% 16% 0% 0%
7000911 18 17% 0% 78% 6% 0% 0%
2503778 41 12% 24% 51% 10% 2% 0%
1353 80 0% 0% 40% 40% 0% 20%
2020 2500259 88 2% 10% 60% 19% 7% 1%
7000418 16 13% 31% 50% 6% 0% 0%
2503778 43 7% 12% 77% 2% 2% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500259 101 3% 6% 55% 31% 0% 5%
7000418 8 0% 25% 38% 38% 0% 0%
1353 96 17% 0% 0% 83% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500259 91 3% 18% 64% 10% 0% 5%
7000418 12 25% 67% 8% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500259 92 2% 2% 47% 36% 7% 7%
1353 64 0% 0% 75% 0% 0% 25%
2016 2500259 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 64 0% 0% 25% 25% 0% 50%
2015 2500259 116 4% 1% 35% 46% 4% 9%
2014 2500259 113 3% 0% 48% 36% 3% 11%
2013 2500259 110 2% 2% 20% 60% 6% 10%
2012 2500259 111 3% 2% 24% 49% 12% 11%
2011 2500259 84 1% 2% 32% 48% 1% 15%
4311311 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%