Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 52 94.231% 100% 5.769%
2021 42 95.238% 97.561% 2.381%
2020 47 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 75
  89%
  96%
  7%
7000418 17
  100%
  100%
  0%
7000911 15
  100%
  100%
  0%
2503778 52
  94%
  100%
  6%
1353 288
  78%
  93%
  17%
2021 2500259 74
  88%
  93%
  5%
7000418 18
  100%
  100%
  0%
7000911 18
  100%
  100%
  0%
2503778 42
  95%
  98%
  2%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2020 2500259 88
  93%
  94%
  1%
7000418 18
  100%
  100%
  0%
2503778 47
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2019 2500259 96
  95%
  98%
  3%
7000418 9
  89%
  100%
  11%
1353 400
  72%
  86%
  16%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 2500259 96
  91%
  100%
  9%
7000418 12
  100%
  100%
  0%
1353 784
  78%
  95%
  18%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 2500259 89
  90%
  96%
  7%
1353 576
  72%
  93%
  22%
2016 1353 560
  89%
  100%
  11%
2015 2500259 113
  84%
  96%
  12%
2014 2500259 104
  89%
  92%
  3%
2013 2500259 94
  94%
  98%
  4%
2012 2500259 112
  94%
  95%
  2%
2011 2500259 72
  90%
  96%
  6%
4311311 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 75 4% 0% 45% 40% 4% 7%
7000418 17 6% 29% 41% 24% 0% 0%
7000911 15 7% 7% 53% 33% 0% 0%
2503778 52 2% 10% 50% 29% 0% 6%
1353 288 0% 0% 50% 28% 6% 17%
2021 2500259 74 1% 11% 42% 34% 7% 5%
7000418 18 0% 22% 50% 28% 0% 0%
7000911 18 17% 33% 44% 6% 0% 0%
2503778 42 7% 21% 50% 17% 2% 2%
1353 96 0% 17% 50% 33% 0% 0%
2020 2500259 88 1% 2% 49% 41% 6% 1%
7000418 18 11% 0% 78% 11% 0% 0%
2503778 47 2% 11% 74% 13% 0% 0%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2019 2500259 96 0% 2% 48% 45% 2% 3%
7000418 9 0% 0% 89% 0% 0% 11%
1353 400 4% 0% 20% 48% 12% 16%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500259 96 3% 1% 34% 52% 0% 9%
7000418 12 33% 8% 58% 0% 0% 0%
1353 784 2% 2% 18% 55% 4% 18%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500259 89 4% 4% 36% 45% 3% 7%
1353 576 0% 6% 36% 31% 6% 22%
2016 1353 560 0% 0% 31% 57% 0% 11%
2015 2500259 113 3% 1% 29% 51% 4% 12%
2014 2500259 104 2% 0% 36% 52% 8% 3%
2013 2500259 94 4% 2% 39% 48% 2% 4%
2012 2500259 112 0% 0% 30% 63% 4% 2%
2011 2500259 72 1% 6% 49% 35% 4% 6%
4311311 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%