Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 29 96.552% 100% 3.448%
2021 30 100% 100% 0%
2020 30 96.667% 100% 3.333%
2019 30 96.667% 100% 3.333%
2018 27 100% 100% 0%
2017 30 100% 100% 0%
2016 27 85.185% 100% 14.815%
2015 31 93.548% 100% 6.452%
2014 23 100% 100% 0%
2013 23 100% 100% 0%
2012 23 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313473 29
  97%
  100%
  3%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 4313473 30
  100%
  100%
  0%
2020 4313473 30
  97%
  100%
  3%
2019 4313473 30
  97%
  100%
  3%
2018 4313473 27
  100%
  100%
  0%
2017 4313473 30
  100%
  100%
  0%
2016 4313473 27
  85%
  100%
  15%
2015 4313473 31
  94%
  100%
  6%
2014 4313473 23
  100%
  100%
  0%
2013 4313473 23
  100%
  100%
  0%
2012 4313473 23
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313473 29 0% 79% 14% 3% 0% 3%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 4313473 30 0% 90% 10% 0% 0% 0%
2020 4313473 30 0% 67% 30% 0% 0% 3%
2019 4313473 30 0% 90% 7% 0% 0% 3%
2018 4313473 27 0% 89% 11% 0% 0% 0%
2017 4313473 30 7% 80% 13% 0% 0% 0%
2016 4313473 27 4% 67% 7% 7% 0% 15%
2015 4313473 31 3% 68% 19% 3% 0% 6%
2014 4313473 23 4% 83% 13% 0% 0% 0%
2013 4313473 23 0% 83% 17% 0% 0% 0%
2012 4313473 23 4% 61% 35% 0% 0% 0%