UAB

Grau en Física

Dades DGU
  • GRAU00000029 Graduat en Física
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 88% 93% 5%
2020 88% 92% 5%
2019 88% 94% 6%
2018 85% 90% 5%
2017 83% 89% 7%
2016 84% 91% 8%
2015 82% 89% 8%
2014 76% 85% 11%
2013 77% 87% 11%
2012 68% 81% 16%
2011 65% 82% 20%
2010 62% 82% 25%
2009 61% 83% 26%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 3 9 44 36 7
2020 3 13 40 36 8
2019 2 12 45 35 6
2018 3 8 36 42 10
2017 3 7 36 42 11
2016 3 7 38 43 9
2015 2 7 39 40 11
2014 3 6 34 43 15
2013 3 8 31 45 13
2012 2 5 29 44 19
2011 4 6 27 45 18
2010 3 8 30 41 18
2009 5 8 28 42 17
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100143 Àlgebra I 74 2 0 29 29 10 4 81% 86% 5%
100144 Àlgebra II 78 1 1 29 35 3 9 85% 96% 12%
106072 Anàlisi de Variable Complexa 78 4 10 26 34 4 0 95% 95% 0%
100153 Càlcul de Diverses Variables 70 4 14 25 24 3 0 96% 96% 0%
100141 Càlcul I 72 2 8 49 7 2 4 92% 97% 6%
100142 Càlcul II 76 2 5 26 29 6 8 82% 91% 11%
100138 Electricitat i Magnetisme 73 3 0 18 38 7 7 81% 89% 10%
100173 Electrodinàmica i Radiació de Sincrotó 27 1 0 12 9 3 1 85% 88% 4%
100149 Electromagnetisme 94 1 5 33 45 9 0 90% 90% 0%
100187 Electrònica 3 0 0 0 2 0 1 67% 100% 33%
100152 Equacions Diferencials 74 2 0 15 44 13 0 82% 82% 0%
100139 Estructura de la Matèria i Termodinàmica 76 1 4 45 17 6 3 88% 92% 4%
100316 Filosofia de la Ment 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100185 Física Ambiental 18 2 0 7 7 0 2 89% 100% 11%
104048 Física d'Acceleradors 17 1 0 9 7 0 0 100% 100% 0%
103947 Física D’altes Energies 34 2 4 17 7 2 2 88% 94% 6%
100175 Física de l'Estat Sòlid 9 3 1 2 2 0 1 89% 100% 11%
100184 Física de Nanomaterials 13 1 0 3 6 0 3 77% 100% 23%
100186 Física de Radiacions 17 0 1 9 7 0 0 100% 100% 0%
100174 Física Estadística 22 0 2 7 10 2 1 86% 90% 5%
106071 Física Hospitalària 11 0 1 7 3 0 0 100% 100% 0%
100154 Física Quàntica I 76 4 0 15 40 12 2 81% 83% 3%
100155 Física Quàntica II 66 1 0 21 28 13 3 76% 79% 5%
100179 Fluids i Superfluids 30 1 2 12 14 0 1 97% 100% 3%
100170 Història de la Física 26 2 6 13 2 0 3 88% 100% 12%
100182 Informació Quàntica 29 1 2 4 12 0 10 66% 100% 34%
100145 Iniciació a la Física Experimental 68 4 6 47 6 1 4 93% 98% 6%
100165 Introducció a la Biofísica 28 1 0 18 9 0 0 100% 100% 0%
103948 Introducció a la Ciència de Materials 14 1 4 9 0 0 0 100% 100% 0%
103949 Introducció a la Física Nuclear i de Partícules 43 4 0 18 17 1 3 91% 98% 7%
100164 Introducció a la Fotònica 22 0 1 11 6 2 2 82% 90% 9%
100161 Introducció a l'Astrofísica 30 4 2 18 4 2 0 93% 93% 0%
100177 Laboratori Avançat 8 1 0 7 0 0 0 100% 100% 0%
100150 Laboratori de Mecànica 72 4 5 50 13 0 0 100% 100% 0%
100158 Laboratori de Termodinàmica 58 0 19 36 3 0 0 100% 100% 0%
100151 Laboratori d'Electromagnetisme 74 1 4 41 27 0 1 99% 100% 1%
100159 Laboratori d'Òptica 47 0 5 28 12 0 2 96% 100% 4%
100148 Mecànica Clàssica 91 2 1 17 42 24 4 69% 72% 4%
100137 Mecànica i Relativitat 87 0 0 5 60 16 5 76% 80% 6%
100171 Mecànica Quàntica 20 1 3 4 8 0 4 80% 100% 20%
100178 Mecànica Quàntica Avançada 18 1 1 4 8 2 2 78% 88% 11%
100172 Mecànica Teòrica i Sistemes No Lineals 47 2 8 18 17 1 1 96% 98% 2%
100167 Mètodes Matemàtics Avançats 48 0 2 16 25 3 2 90% 93% 4%
103950 Mètodes Numèrics I 71 2 0 23 35 10 1 85% 86% 1%
103951 Mètodes Numèrics II 59 1 11 24 19 3 1 93% 95% 2%
100140 Ones i Òptica 70 2 4 44 14 2 4 91% 97% 6%
100156 Òptica 54 0 2 26 19 1 6 87% 98% 11%
100183 Òptica Aplicada 13 1 2 5 4 0 1 92% 100% 8%
100180 Òptica Quàntica 29 0 1 16 12 0 0 100% 100% 0%
103656 Pràctiques Externes 35 0 28 7 0 0 0 100% 100% 0%
100147 Química per a Físics 73 1 2 29 35 2 4 92% 97% 5%
103946 Relativitat General i Cosmologia 40 2 4 18 11 1 4 88% 97% 10%
100092 Temes de Ciència Actual 67 6 8 43 5 0 5 93% 100% 7%
100157 Termodinàmica i Mecànica Estadística 60 1 5 25 18 9 2 82% 84% 3%
104051 Treball de Final de Grau 70 1 19 40 3 0 7 90% 100% 10%