UAB

Grau en Física

Dades DGU
  • GRAU00000029 Graduat en Física
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 86% 91% 5%
2021 88% 93% 5%
2020 88% 92% 5%
2019 88% 94% 6%
2018 85% 90% 5%
2017 83% 89% 7%
2016 84% 91% 8%
2015 82% 89% 8%
2014 76% 85% 11%
2013 77% 87% 11%
2012 68% 81% 16%
2011 65% 82% 20%
2010 62% 82% 25%
2009 61% 83% 26%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 8 41 38 9
2021 3 9 44 36 7
2020 3 13 40 36 8
2019 2 12 45 35 6
2018 3 8 36 42 10
2017 3 7 36 42 11
2016 3 7 38 43 9
2015 2 7 39 40 11
2014 3 6 34 43 15
2013 3 8 31 45 13
2012 2 5 29 44 19
2011 4 6 27 45 18
2010 3 8 30 41 18
2009 5 8 28 42 17
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100143 Àlgebra I 74 2 0 19 41 10 2 84% 86% 3%
100144 Àlgebra II 76 1 2 23 39 4 7 86% 94% 9%
106072 Anàlisi de Variable Complexa 61 1 7 20 30 2 1 95% 97% 2%
100153 Càlcul de Diverses Variables 60 3 2 27 22 6 0 90% 90% 0%
100141 Càlcul I 67 4 0 42 14 2 5 90% 97% 7%
100142 Càlcul II 79 4 12 24 24 6 9 81% 91% 11%
100285 Drets Humans 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100138 Electricitat i Magnetisme 73 0 2 24 34 5 8 82% 92% 11%
100173 Electrodinàmica i Radiació de Sincrotó 14 1 3 1 7 1 1 86% 92% 7%
100149 Electromagnetisme 73 1 0 10 45 14 2 78% 80% 3%
100152 Equacions Diferencials 73 4 0 15 44 8 2 86% 89% 3%
100277 Estètica 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100139 Estructura de la Matèria i Termodinàmica 68 2 0 27 29 8 2 85% 88% 3%
100282 Ètica 2 2 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
100316 Filosofia de la Ment 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100288 Filosofia i Gènere 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100185 Física Ambiental 14 0 0 6 6 1 1 86% 92% 7%
104048 Física d'Acceleradors 9 0 2 1 4 0 2 78% 100% 22%
103947 Física D’altes Energies 19 1 2 14 2 0 0 100% 100% 0%
100175 Física de l'Estat Sòlid 7 0 1 4 1 0 1 86% 100% 14%
100184 Física de Nanomaterials 6 1 1 2 2 0 0 100% 100% 0%
100186 Física de Radiacions 12 0 1 5 5 0 1 92% 100% 8%
100174 Física Estadística 26 2 1 5 15 2 0 92% 92% 0%
106071 Física Hospitalària 10 1 0 7 2 0 0 100% 100% 0%
100154 Física Quàntica I 88 1 2 13 39 20 11 64% 73% 12%
100155 Física Quàntica II 98 0 0 21 52 20 4 75% 78% 4%
100179 Fluids i Superfluids 15 0 1 7 6 0 1 93% 100% 7%
100170 Història de la Física 25 0 4 20 0 0 1 96% 100% 4%
100038 Idioma Modern I (Alemany) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100047 Idioma Modern II (Alemany) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100182 Informació Quàntica 23 1 0 6 7 2 3 74% 88% 13%
100145 Iniciació a la Física Experimental 73 1 1 39 24 3 5 89% 96% 7%
100165 Introducció a la Biofísica 15 0 0 5 10 0 0 100% 100% 0%
103948 Introducció a la Ciència de Materials 9 1 3 4 0 0 1 89% 100% 11%
103949 Introducció a la Física Nuclear i de Partícules 61 2 2 25 29 2 1 95% 97% 2%
100164 Introducció a la Fotònica 19 0 1 9 7 0 2 89% 100% 11%
100161 Introducció a l'Astrofísica 53 2 4 30 17 0 0 100% 100% 0%
100150 Laboratori de Mecànica 63 4 8 41 10 0 0 100% 100% 0%
100158 Laboratori de Termodinàmica 74 0 5 63 6 0 0 100% 100% 0%
100151 Laboratori d'Electromagnetisme 69 0 0 31 36 1 1 97% 99% 1%
100159 Laboratori d'Òptica 84 0 15 65 2 0 2 98% 100% 2%
100148 Mecànica Clàssica 89 1 0 3 36 42 6 45% 49% 7%
100137 Mecànica i Relativitat 82 0 0 10 45 27 0 67% 67% 0%
100171 Mecànica Quàntica 23 1 2 8 8 1 3 83% 95% 13%
100178 Mecànica Quàntica Avançada 16 1 0 6 5 1 3 75% 92% 19%
100172 Mecànica Teòrica i Sistemes No Lineals 34 1 2 15 14 1 1 94% 97% 3%
100303 Metafísica 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100167 Mètodes Matemàtics Avançats 54 1 0 22 29 1 1 96% 98% 2%
103950 Mètodes Numèrics I 70 3 2 36 25 3 1 94% 96% 1%
103951 Mètodes Numèrics II 70 3 4 44 18 1 0 99% 99% 0%
100140 Ones i Òptica 73 2 20 35 6 5 5 86% 93% 7%
100156 Òptica 90 1 6 25 39 16 3 79% 82% 3%
100183 Òptica Aplicada 4 1 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
100180 Òptica Quàntica 9 1 4 1 1 0 1 88% 100% 11%
103656 Pràctiques Externes 36 1 21 13 0 0 1 97% 100% 3%
100147 Química per a Físics 69 1 1 28 28 4 7 84% 94% 10%
103946 Relativitat General i Cosmologia 20 2 5 4 7 0 2 90% 100% 10%
100092 Temes de Ciència Actual 72 4 13 44 3 0 8 89% 100% 11%
100157 Termodinàmica i Mecànica Estadística 95 2 5 26 47 10 4 85% 89% 4%
104051 Treball de Final de Grau 62 1 21 28 5 1 6 89% 98% 10%