Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 674 124 70
2022 854 158 70
2021 826 155 70
2020 795 167 70
2019 734 150 70
2018 806 157 70
2017 703 125 70
2016 579 97 70
2015 601 118 70
2014 505 110 70
2013 598 104 70
2012 504 77 70
2011 459 82 70
2010 392 74 80

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 77%
60
1%
1
10%
8
1%
1
0%
0
10%
8
78
2022 82%
62
0%
0
9%
7
0%
0
0%
0
9%
7
76
2021 90%
65
0%
0
3%
2
0%
0
0%
0
7%
5
72
2020 88%
68
0%
0
4%
3
0%
0
1%
1
6%
5
77
2019 91%
88
0%
0
0%
0
3%
3
3%
3
3%
3
97
2018 92%
65
0%
0
3%
2
1%
1
1%
1
3%
2
71
2017 91%
64
0%
0
1%
1
3%
2
0%
0
4%
3
70
2016 84%
58
0%
0
12%
8
0%
0
3%
2
1%
1
69
2015 90%
70
0%
0
4%
3
0%
0
3%
2
4%
3
78
2014 86%
66
0%
0
10%
8
1%
1
1%
1
1%
1
77
2013 81%
72
0%
0
17%
15
1%
1
0%
0
1%
1
89
2012 86%
61
0%
0
8%
6
1%
1
3%
2
1%
1
71
2011 71%
55
1%
1
19%
15
6%
5
3%
2
0%
0
78
2010 81%
69
0%
0
14%
12
1%
1
1%
1
2%
2
85
2009 71%
57
1%
1
24%
19
1%
1
1%
1
1%
1
80
2008 70%
31
0%
0
20%
9
2%
1
2%
1
5%
2
44

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

GRAU00000029 : Graduat en Física

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 77%
60
1%
1
10%
8
1%
1
0%
0
10%
8
78
2022 82%
62
0%
0
9%
7
0%
0
0%
0
9%
7
76
2021 90%
65
0%
0
3%
2
0%
0
0%
0
7%
5
72
2020 88%
68
0%
0
4%
3
0%
0
1%
1
6%
5
77
2019 89%
67
0%
0
0%
0
4%
3
4%
3
3%
2
75
2018 92%
65
0%
0
3%
2
1%
1
1%
1
3%
2
71
2017 91%
64
0%
0
1%
1
3%
2
0%
0
4%
3
70
2016 84%
58
0%
0
12%
8
0%
0
3%
2
1%
1
69
2015 90%
70
0%
0
4%
3
0%
0
3%
2
4%
3
78
2014 86%
66
0%
0
10%
8
1%
1
1%
1
1%
1
77
2013 81%
72
0%
0
17%
15
1%
1
0%
0
1%
1
89
2012 86%
61
0%
0
8%
6
1%
1
3%
2
1%
1
71
2011 71%
55
1%
1
19%
15
6%
5
3%
2
0%
0
78
2010 81%
69
0%
0
14%
12
1%
1
1%
1
2%
2
85
2009 71%
57
1%
1
24%
19
1%
1
1%
1
1%
1
80
2008 70%
31
0%
0
20%
9
2%
1
2%
1
5%
2
44

1434 : Graduat en Física i Graduat en Química

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2019 95%
21
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
22