Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 18%
937h
15%
769h
30%
1561h
1%
56h
14%
729h
22%
1161h
5213h
2021 24%
1251h
14%
765h
32%
1674h
3%
142h
14%
759h
13%
701h
5291h
2020 21%
1013h
17%
825h
30%
1428h
1%
52h
9%
445h
21%
1010h
4773h
2019 21%
1218h
22%
1276h
23%
1332h
0%
0h
13%
725h
20%
1136h
5687h
2018 21%
1057h
21%
1052h
26%
1311h
0%
0h
12%
622h
19%
944h
4987h
2017 22%
930h
21%
905h
20%
837h
0%
0h
9%
397h
28%
1201h
4269h
2016 22%
895h
23%
968h
23%
934h
0%
0h
9%
369h
24%
983h
4149h
2015 29%
1199h
25%
1035h
18%
748h
0%
0h
10%
413h
17%
710h
4105h
2014 28%
1043h
29%
1078h
17%
633h
0%
0h
11%
398h
14%
512h
3663h
2013 32%
1612h
30%
1487h
16%
812h
1%
48h
7%
362h
14%
688h
5009h
2012 33%
1708h
28%
1429h
13%
679h
5%
244h
5%
279h
16%
804h
5142h
2011 33%
1827h
24%
1349h
12%
664h
5%
279h
6%
360h
19%
1068h
5546h
2010 34%
1979h
23%
1331h
10%
601h
3%
186h
14%
812h
15%
891h
5800h
2009 28%
1572h
24%
1359h
12%
651h
4%
222h
16%
885h
16%
889h
5577h
2008 15%
748h
33%
1622h
8%
381h
5%
259h
23%
1151h
15%
740h
4901h

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

Graduat en Física

CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 18%
937h
15%
769h
30%
1561h
1%
56h
14%
729h
22%
1161h
5213h
2021 24%
1251h
14%
765h
32%
1674h
3%
142h
14%
759h
13%
701h
5291h
2020 21%
1013h
17%
825h
30%
1428h
1%
52h
9%
445h
21%
1010h
4773h
2019 21%
1078h
22%
1139h
24%
1252h
0%
0h
12%
630h
20%
1021h
5120h
2018 21%
1057h
21%
1052h
26%
1311h
0%
0h
12%
622h
19%
944h
4987h
2017 22%
930h
21%
905h
20%
837h
0%
0h
9%
397h
28%
1201h
4269h
2016 22%
895h
23%
968h
23%
934h
0%
0h
9%
369h
24%
983h
4149h
2015 29%
1199h
25%
1035h
18%
748h
0%
0h
10%
413h
17%
710h
4105h
2014 28%
1043h
29%
1078h
17%
633h
0%
0h
11%
398h
14%
512h
3663h
2013 32%
1612h
30%
1487h
16%
812h
1%
48h
7%
362h
14%
688h
5009h
2012 33%
1708h
28%
1429h
13%
679h
5%
244h
5%
279h
16%
804h
5142h
2011 33%
1827h
24%
1349h
12%
664h
5%
279h
6%
360h
19%
1068h
5546h
2010 34%
1979h
23%
1331h
10%
601h
3%
186h
14%
812h
15%
891h
5800h
2009 28%
1572h
24%
1359h
12%
651h
4%
222h
16%
885h
16%
889h
5577h
2008 15%
748h
33%
1622h
8%
381h
5%
259h
23%
1151h
15%
740h
4901h

Graduat en Física i Graduat en Química

CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2019 25%
140h
24%
137h
14%
80h
0%
0h
17%
95h
20%
115h
567h