Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2502758 25
  96%
  100%
  4%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2500149 1
  100%
  100%
  0%
2500261 2
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2500259 4
  100%
  100%
  0%
2501915 1
  100%
  100%
  0%
2500239 2
  100%
  100%
  0%
2502758 19
  100%
  100%
  0%
2500240 2
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 1
  100%
  100%
  0%
2502758 8
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500173 1
  100%
  100%
  0%
2502758 5
  100%
  100%
  0%
2500502 1
  0%
  0%
  100%
1353 90
  100%
  100%
  0%
2015 2500239 1
  100%
  100%
  0%
2500173 2
  50%
  100%
  50%
2502758 14
  71%
  100%
  29%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500244 1
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2500173 7
  86%
  100%
  14%
2502758 1
  0%
  0%
  100%
2013 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500173 39
  97%
  100%
  3%
2012 2500173 47
  87%
  100%
  13%
2011 2500173 46
  100%
  100%
  0%
4311340 1
  100%
  100%
  0%
2010 2500173 33
  88%
  97%
  9%
2009 2500173 22
  77%
  100%
  23%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500241 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502758 25 0% 8% 44% 44% 0% 4%
2500248 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500149 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500261 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2018 2500256 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500259 4 25% 25% 25% 25% 0% 0%
2501915 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502758 19 0% 16% 42% 42% 0% 0%
2500240 2 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500798 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502758 8 0% 50% 13% 38% 0% 0%
2500262 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500173 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502758 5 0% 20% 20% 60% 0% 0%
2500502 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 90 17% 17% 33% 33% 0% 0%
2015 2500239 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500173 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2502758 14 7% 14% 29% 21% 0% 29%
2500248 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2014 2500244 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501857 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500239 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500173 7 0% 0% 43% 43% 0% 14%
2502758 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2013 2500256 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500173 39 3% 8% 51% 36% 0% 3%
2012 2500173 47 6% 17% 60% 4% 0% 13%
2011 2500173 46 2% 7% 67% 24% 0% 0%
4311340 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2010 2500173 33 3% 6% 64% 15% 3% 9%
2009 2500173 22 5% 9% 50% 14% 0% 23%