Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 1 100% 100% 0%
2018 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500256 1
  0%
  0%
  0%
2500246 80
  86%
  93%
  8%
2500097 1
  100%
  100%
  0%
2500149 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500259 3
  100%
  100%
  0%
2501915 1
  100%
  100%
  0%
2500246 72
  86%
  89%
  3%
2500097 1
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2500149 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500246 63
  83%
  96%
  14%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2016 2500246 59
  83%
  94%
  12%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500246 49
  86%
  98%
  12%
2014 2500244 1
  100%
  100%
  0%
2500246 55
  84%
  98%
  15%
2013 2500246 59
  88%
  98%
  10%
2500173 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500246 51
  73%
  86%
  16%
2011 2500246 84
  77%
  82%
  6%
2010 2500246 95
  82%
  99%
  17%
2009 2500246 66
  68%
  98%
  30%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500256 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2500246 80 1% 0% 36% 49% 6% 8%
2500097 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500149 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500259 3 67% 0% 0% 33% 0% 0%
2501915 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 72 1% 0% 47% 38% 11% 3%
2500097 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500149 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 63 5% 33% 40% 5% 3% 14%
2500262 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 30 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2016 2500246 59 0% 8% 47% 27% 5% 12%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500246 49 4% 0% 43% 39% 2% 12%
2014 2500244 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 55 4% 4% 51% 25% 2% 15%
2013 2500246 59 3% 14% 53% 19% 2% 10%
2500173 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2012 2500246 51 2% 12% 37% 22% 12% 16%
2011 2500246 84 4% 13% 40% 20% 17% 6%
2010 2500246 95 5% 3% 42% 32% 1% 17%
2009 2500246 66 5% 5% 36% 23% 2% 30%