Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 1 0% 0% 0%
2016 1 100% 100% 0%
2015 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500243 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 3
  100%
  100%
  0%
2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500245 1
  100%
  100%
  0%
2500243 17
  76%
  76%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500239 6
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2500247 1
  0%
  0%
  0%
2017 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500243 20
  95%
  95%
  0%
2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501907 4
  100%
  100%
  0%
2501802 2
  100%
  100%
  0%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2500239 2
  100%
  100%
  0%
2016 2500243 12
  75%
  75%
  0%
2501907 3
  100%
  100%
  0%
2501802 2
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2500246 2
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500239 3
  100%
  100%
  0%
2500247 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2015 2500243 24
  96%
  96%
  0%
2501907 3
  100%
  100%
  0%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500239 2
  100%
  100%
  0%
2500247 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500243 19
  79%
  83%
  5%
2501907 2
  100%
  100%
  0%
2501792 2
  100%
  100%
  0%
2501856 2
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500243 15
  87%
  87%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501802 1
  0%
  0%
  0%
2012 2500243 14
  79%
  85%
  7%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2011 2500243 9
  89%
  89%
  0%
2010 2500243 14
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500243 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500256 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500245 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500243 17 0% 0% 18% 59% 24% 0%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501792 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500239 6 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2502758 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500247 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500243 20 0% 5% 45% 45% 5% 0%
2501902 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501907 4 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2501802 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501856 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500239 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2500243 12 0% 0% 17% 58% 25% 0%
2501907 3 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2501802 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2501792 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500246 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 3 33% 0% 67% 0% 0% 0%
2500247 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500243 24 4% 0% 29% 63% 4% 0%
2501907 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2501802 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500239 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500243 19 0% 5% 47% 26% 16% 5%
2501907 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501792 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2501856 2 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500243 15 7% 7% 60% 13% 13% 0%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501802 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2012 2500243 14 7% 7% 21% 43% 14% 7%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2011 2500243 9 11% 0% 56% 22% 11% 0%
2010 2500243 14 7% 14% 50% 21% 0% 7%