UAB

Grau en Llengua i Literatura Catalanes ( Reverificació )

Dades DGU
  • GRAU00000273 Graduat en Llengua i Literatura Catalanes
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 33% 100% 67%
2021 69% 90% 23%
2020 94% 100% 6%
2019 84% 95% 12%
2018 78% 92% 15%
2017 85% 93% 9%
2016 71% 90% 21%
2015 73% 91% 20%
2014 80% 91% 13%
2013 80% 90% 11%
2012 74% 84% 11%
2011 73% 83% 12%
2010 68% 84% 19%
2009 75% 88% 14%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 0 0 0 100 0
2021 30 20 30 10 10
2020 4 34 51 10 0
2019 3 10 37 44 5
2018 1 7 39 43 8
2017 4 9 33 46 7
2016 5 9 35 41 10
2015 5 10 35 41 9
2014 6 13 34 38 9
2013 6 15 33 35 10
2012 5 11 29 39 16
2011 4 8 27 44 17
2010 6 7 30 41 16
2009 8 7 37 37 12
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100700 Fonologia Catalana 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100218 Grans Temes de la Història 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
100691 Treball de Fi de Grau 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%