UAB

Grau en Llengua i Literatura Catalanes ( Reverificació )

Dades DGU
  • GRAU00000273 Graduat en Llengua i Literatura Catalanes
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 69% 90% 23%
2020 94% 100% 6%
2019 84% 95% 12%
2018 78% 92% 15%
2017 85% 93% 9%
2016 71% 90% 21%
2015 73% 91% 20%
2014 80% 91% 13%
2013 80% 90% 11%
2012 74% 84% 11%
2011 73% 83% 12%
2010 68% 84% 19%
2009 75% 88% 14%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 30% 20% 30% 10% 10%
2020 4% 34% 51% 10% 0%
2019 3% 10% 37% 44% 5%
2018 1% 7% 39% 43% 8%
2017 4% 9% 33% 46% 7%
2016 5% 9% 35% 41% 10%
2015 5% 10% 35% 41% 9%
2014 6% 13% 34% 38% 9%
2013 6% 15% 33% 35% 10%
2012 5% 11% 29% 39% 16%
2011 4% 8% 27% 44% 17%
2010 6% 7% 30% 41% 16%
2009 8% 7% 37% 37% 12%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100682 Dialectologia Catalana 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100677 Fonaments Lingüístics de la Normativa 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100700 Fonologia Catalana 1 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
100218 Grans Temes de la Història 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
100255 Literatura Comparada i Estudis Culturals 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100710 Pràctiques Externes 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100254 Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
100252 Tradició Literària Occidental II 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
100691 Treball de Fi de Grau 5 1 1 1 0 0 2 60% 100% 40%