Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 12 83% 91% 8%
2018 14 79% 92% 14%
2017 13 85% 100% 15%
2016 8 62% 71% 12%
2015 13 77% 91% 15%
2014 15 80% 86% 7%
2013 20 80% 84% 5%
2012 23 74% 77% 4%
2011 11 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2501902 8
  88%
  88%
  0%
2501801 8
  100%
  100%
  0%
2500247 12
  83%
  91%
  8%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2501902 13
  77%
  83%
  8%
2501801 5
  60%
  100%
  40%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500247 14
  79%
  92%
  14%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2017 2501902 15
  100%
  100%
  0%
2501801 11
  100%
  100%
  0%
2501818 2
  50%
  100%
  50%
2500247 13
  85%
  100%
  15%
2016 2501902 15
  80%
  86%
  7%
2501801 7
  100%
  100%
  0%
2501792 2
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500247 8
  62%
  71%
  12%
2015 2501902 7
  86%
  100%
  14%
2501801 16
  94%
  94%
  0%
2501792 2
  100%
  100%
  0%
2500247 13
  77%
  91%
  15%
2014 2501902 12
  83%
  83%
  0%
2501801 15
  73%
  73%
  0%
2501792 2
  50%
  100%
  50%
2501818 2
  100%
  100%
  0%
2500247 15
  80%
  86%
  7%
2013 2501902 16
  81%
  81%
  0%
2501801 20
  60%
  63%
  5%
2501792 2
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500247 20
  80%
  84%
  5%
2012 2501902 10
  70%
  78%
  10%
2501801 16
  44%
  54%
  19%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500247 23
  74%
  77%
  4%
2011 2501902 3
  100%
  100%
  0%
2501801 4
  50%
  50%
  0%
2501792 1
  0%
  0%
  100%
2500247 11
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2501902 8 0% 25% 13% 50% 13% 0%
2501801 8 0% 0% 13% 88% 0% 0%
2500247 12 17% 0% 25% 42% 8% 8%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501902 13 15% 0% 23% 38% 15% 8%
2501801 5 0% 0% 0% 60% 0% 40%
2501818 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 14 0% 14% 14% 50% 7% 14%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2501902 15 0% 13% 20% 67% 0% 0%
2501801 11 9% 9% 55% 27% 0% 0%
2501818 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2500247 13 0% 8% 31% 46% 0% 15%
2016 2501902 15 7% 7% 20% 47% 13% 7%
2501801 7 0% 0% 14% 86% 0% 0%
2501792 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 8 13% 25% 0% 25% 25% 13%
2015 2501902 7 14% 14% 29% 29% 0% 14%
2501801 16 0% 0% 19% 75% 6% 0%
2501792 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500247 13 8% 0% 15% 54% 8% 15%
2014 2501902 12 0% 8% 33% 42% 17% 0%
2501801 15 0% 0% 13% 60% 27% 0%
2501792 2 50% 0% 0% 0% 0% 50%
2501818 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 15 13% 7% 7% 53% 13% 7%
2013 2501902 16 0% 0% 19% 63% 19% 0%
2501801 20 0% 0% 5% 55% 35% 5%
2501792 2 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 20 0% 5% 20% 55% 15% 5%
2012 2501902 10 0% 10% 30% 30% 20% 10%
2501801 16 6% 0% 6% 31% 38% 19%
2501792 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 23 13% 4% 13% 43% 22% 4%
2011 2501902 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2501801 4 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2501792 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500247 11 9% 9% 55% 27% 0% 0%