Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 14 71% 77% 7%
2018 13 38% 38% 0%
2017 11 73% 80% 9%
2016 10 60% 86% 30%
2015 13 69% 90% 23%
2014 17 88% 88% 0%
2013 10 90% 100% 10%
2012 26 88% 100% 12%
2011 11 82% 82% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2501902 9
  56%
  56%
  0%
2501801 8
  75%
  75%
  0%
2500247 14
  71%
  77%
  7%
2018 2501902 11
  73%
  73%
  0%
2501801 3
  67%
  67%
  0%
2500247 13
  38%
  38%
  0%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2017 2501902 13
  85%
  92%
  8%
2501801 11
  91%
  91%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500247 11
  73%
  80%
  9%
2016 2501902 14
  93%
  93%
  0%
2501801 9
  100%
  100%
  0%
2501792 4
  75%
  100%
  25%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500247 10
  60%
  86%
  30%
2015 2501902 6
  83%
  83%
  0%
2501801 12
  83%
  100%
  17%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500247 13
  69%
  90%
  23%
2014 2501902 14
  100%
  100%
  0%
2501801 17
  82%
  93%
  12%
2501792 3
  67%
  100%
  33%
2501818 3
  67%
  67%
  0%
2500247 17
  88%
  88%
  0%
2013 2501902 11
  91%
  91%
  0%
2501801 8
  88%
  100%
  12%
2501792 2
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500247 10
  90%
  100%
  10%
2012 2501902 10
  100%
  100%
  0%
2501801 16
  81%
  100%
  19%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500247 26
  88%
  100%
  12%
2011 2501902 3
  100%
  100%
  0%
2501801 4
  100%
  100%
  0%
2500247 11
  82%
  82%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2501902 9 11% 11% 11% 22% 44% 0%
2501801 8 0% 0% 13% 63% 25% 0%
2500247 14 7% 0% 14% 50% 21% 7%
2018 2501902 11 9% 9% 27% 27% 27% 0%
2501801 3 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2500247 13 0% 0% 0% 38% 62% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2501902 13 0% 15% 23% 46% 8% 8%
2501801 11 9% 18% 27% 36% 9% 0%
2501818 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 11 0% 0% 27% 45% 18% 9%
2016 2501902 14 0% 7% 29% 57% 7% 0%
2501801 9 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2501792 4 0% 0% 0% 75% 0% 25%
2501818 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 10 0% 0% 20% 40% 10% 30%
2015 2501902 6 0% 17% 33% 33% 17% 0%
2501801 12 0% 0% 33% 50% 0% 17%
2501818 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 13 8% 0% 31% 31% 8% 23%
2014 2501902 14 0% 7% 21% 71% 0% 0%
2501801 17 0% 0% 35% 47% 6% 12%
2501792 3 33% 0% 0% 33% 0% 33%
2501818 3 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2500247 17 12% 6% 18% 53% 12% 0%
2013 2501902 11 0% 9% 9% 73% 9% 0%
2501801 8 0% 0% 25% 63% 0% 13%
2501792 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 10 0% 10% 70% 10% 0% 10%
2012 2501902 10 0% 10% 50% 40% 0% 0%
2501801 16 0% 6% 13% 63% 0% 19%
2501792 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 26 4% 4% 38% 42% 0% 12%
2011 2501902 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 4 0% 25% 0% 75% 0% 0%
2500247 11 9% 0% 36% 36% 18% 0%