Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 90.476% 95% 4.762%
2021 18 94.444% 100% 5.556%
2020 27 85.185% 100% 14.815%
2019 34 100% 100% 0%
2018 23 95.652% 100% 4.348%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313228 21
  90%
  95%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 4313228 18
  94%
  100%
  6%
1353 48
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4313228 27
  85%
  100%
  15%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 4313228 34
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2018 4313228 23
  96%
  100%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  100%
1354 30
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313228 21 0% 10% 57% 24% 5% 5%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313228 18 0% 6% 33% 56% 0% 6%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313228 27 4% 0% 48% 33% 0% 15%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 4313228 34 0% 3% 82% 15% 0% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4313228 23 4% 4% 65% 22% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1354 30 0% 33% 67% 0% 0% 0%