Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 5 80% 100% 20%
2021 7 100% 100% 0%
2020 12 91.667% 100% 8.333%
2019 8 100% 100% 0%
2018 8 87.5% 100% 12.5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313228 5
  80%
  100%
  20%
2021 4313228 7
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 40
  100%
  100%
  0%
2020 4313228 12
  92%
  100%
  8%
1353 32
  50%
  100%
  50%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2019 4313228 8
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 4313228 8
  88%
  100%
  12%
1354 40
  75%
  100%
  25%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313228 5 20% 0% 40% 20% 0% 20%
2021 4313228 7 0% 14% 43% 43% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1354 40 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2020 4313228 12 8% 25% 25% 33% 0% 8%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
1354 20 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 4313228 8 0% 63% 25% 13% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4313228 8 0% 0% 75% 13% 0% 13%
1354 40 0% 0% 0% 75% 0% 25%