Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 10 100% 100% 0%
2021 6 100% 100% 0%
2020 12 83.333% 100% 16.667%
2019 13 100% 100% 0%
2018 11 90.909% 100% 9.091%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313228 10
  100%
  100%
  0%
2021 4313228 6
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 4313228 12
  83%
  100%
  17%
1354 40
  100%
  100%
  0%
2019 4313228 13
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 70
  86%
  100%
  14%
2018 4313228 11
  91%
  100%
  9%
1354 20
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313228 10 10% 70% 20% 0% 0% 0%
2021 4313228 6 17% 50% 33% 0% 0% 0%
1353 48 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2020 4313228 12 0% 25% 58% 0% 0% 17%
1354 40 25% 0% 75% 0% 0% 0%
2019 4313228 13 8% 46% 46% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 70 0% 29% 57% 0% 0% 14%
2018 4313228 11 0% 0% 91% 0% 0% 9%
1354 20 0% 50% 0% 50% 0% 0%