UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 99% 99% 1%
2021 99% 99% 0%
2020 99% 100% 0%
2019 99% 99% 0%
2018 97% 99% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 0 6 54 39 1
2021 0 5 69 25 1
2020 1 5 69 25 0
2019 0 6 61 32 1
2018 0 6 62 30 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42659 Cultura de la Unió Europea i de la Xina 83 1 0 42 38 2 0 98% 98% 0%
42660 Direcció d'Empresa 83 0 0 25 58 0 0 100% 100% 0%
42661 Economia de la Unió Europea i de la Xina 83 0 0 66 17 0 0 100% 100% 0%
42662 Relacions Unió Europea- Xina 83 0 0 40 43 0 0 100% 100% 0%
42663 Treball de Fi de Màster 87 0 15 50 17 2 3 94% 98% 3%