Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 250 80
2022 249 80
2021 239 80
2020 257 80
2019 312 80
2018 282 80
2017 174 40
2016 144 40
2015 107 40
2014 103 30
2013 104 25
2012 80 25