Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 100% 100% 0%
2021 19 100% 100% 0%
2020 23 100% 100% 0%
2019 16 81.25% 81.25% 0%
2018 25 92% 92% 0%
2017 24 100% 100% 0%
2016 10 100% 100% 0%
2015 18 100% 100% 0%
2014 12 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314579 7
  100%
  100%
  0%
2021 4314579 19
  100%
  100%
  0%
2020 4314579 23
  100%
  100%
  0%
2019 4314579 16
  81%
  81%
  0%
2018 4314579 25
  92%
  92%
  0%
2017 4314579 24
  100%
  100%
  0%
2016 4314579 10
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 4314579 18
  100%
  100%
  0%
2014 4314579 12
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314579 7 0% 14% 71% 14% 0% 0%
2021 4314579 19 0% 11% 26% 63% 0% 0%
2020 4314579 23 4% 4% 57% 35% 0% 0%
2019 4314579 16 6% 13% 38% 25% 19% 0%
2018 4314579 25 0% 0% 40% 52% 8% 0%
2017 4314579 24 0% 4% 50% 46% 0% 0%
2016 4314579 10 0% 10% 30% 60% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 4314579 18 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2014 4314579 12 8% 8% 33% 50% 0% 0%