Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 10 100% 100% 0%
2021 20 90% 94.737% 5%
2020 20 95% 100% 5%
2019 17 94.118% 100% 5.882%
2018 24 83.333% 83.333% 0%
2017 24 100% 100% 0%
2016 10 90% 90% 0%
2015 17 100% 100% 0%
2014 12 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314579 10
  100%
  100%
  0%
2021 4314579 20
  90%
  95%
  5%
2020 4314579 20
  95%
  100%
  5%
2019 4314579 17
  94%
  100%
  6%
2018 4314579 24
  83%
  83%
  0%
2017 4314579 24
  100%
  100%
  0%
2016 4314579 10
  90%
  90%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 4314579 17
  100%
  100%
  0%
2014 4314579 12
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314579 10 10% 10% 30% 50% 0% 0%
2021 4314579 20 5% 0% 35% 50% 5% 5%
2020 4314579 20 5% 5% 75% 10% 0% 5%
2019 4314579 17 0% 6% 35% 53% 0% 6%
2018 4314579 24 0% 4% 42% 38% 17% 0%
2017 4314579 24 4% 8% 50% 38% 0% 0%
2016 4314579 10 10% 30% 20% 30% 10% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4314579 17 6% 18% 71% 6% 0% 0%
2014 4314579 12 8% 50% 17% 25% 0% 0%