Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 100% 100% 0%
2021 19 89.474% 100% 10.526%
2020 24 95.833% 100% 4.167%
2019 14 85.714% 100% 14.286%
2018 27 92.593% 100% 7.407%
2017 24 91.667% 95.652% 4.167%
2016 10 90% 100% 10%
2015 19 94.737% 100% 5.263%
2014 11 90.909% 90.909% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314579 7
  100%
  100%
  0%
2021 4314579 19
  89%
  100%
  11%
2020 4314579 24
  96%
  100%
  4%
2019 4314579 14
  86%
  100%
  14%
2018 4314579 27
  93%
  100%
  7%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 4314579 24
  92%
  96%
  4%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 4314579 10
  90%
  100%
  10%
2015 4314579 19
  95%
  100%
  5%
2014 4314579 11
  91%
  91%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314579 7 0% 0% 57% 43% 0% 0%
2021 4314579 19 5% 5% 47% 32% 0% 11%
2020 4314579 24 4% 8% 67% 17% 0% 4%
2019 4314579 14 0% 64% 21% 0% 0% 14%
2018 4314579 27 0% 4% 30% 59% 0% 7%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 4314579 24 0% 4% 38% 50% 4% 4%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 4314579 10 0% 10% 40% 40% 0% 10%
2015 4314579 19 0% 5% 58% 32% 0% 5%
2014 4314579 11 9% 18% 45% 18% 9% 0%