Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 5 100% 100% 0%
2021 14 100% 100% 0%
2020 14 100% 100% 0%
2019 9 88.889% 100% 11.111%
2018 19 94.737% 100% 5.263%
2017 13 100% 100% 0%
2016 7 100% 100% 0%
2015 15 100% 100% 0%
2014 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314579 5
  100%
  100%
  0%
2021 4314579 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4314579 14
  100%
  100%
  0%
2019 4314579 9
  89%
  100%
  11%
2018 4314579 19
  95%
  100%
  5%
2017 4314579 13
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 4314579 7
  100%
  100%
  0%
2015 4314579 15
  100%
  100%
  0%
2014 4314579 7
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314579 5 20% 20% 40% 20% 0% 0%
2021 4314579 14 0% 7% 36% 57% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 4314579 14 0% 0% 79% 21% 0% 0%
2019 4314579 9 0% 22% 44% 22% 0% 11%
2018 4314579 19 5% 21% 37% 32% 0% 5%
2017 4314579 13 8% 15% 62% 15% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 4314579 7 14% 29% 29% 29% 0% 0%
2015 4314579 15 0% 7% 53% 40% 0% 0%
2014 4314579 7 14% 29% 29% 29% 0% 0%