UAB

Màster Universitari en Estudis Globals d'Àsia Oriental

Dades DGU
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 93% 100% 7%
2021 99% 100% 1%
2020 95% 100% 5%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 22 73 1 0
2021 2 18 73 7 0
2020 5 38 50 6 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
44260 Estudis de Cas 16 1 3 11 0 0 1 94% 100% 6%
44259 Geopolítica, Economia i Medi Ambient 17 0 3 14 0 0 0 100% 100% 0%
44467 Mobilitat, Transport i Territori. Planejament i Gestió 3 0 0 3 0 0 0 100% 100% 0%
43485 Política i Societat de l'Àsia Oriental 15 0 4 10 0 0 1 93% 100% 7%
44258 Productes Culturals, Discursos Representacionals i Identitats Transnacionals 16 1 2 12 1 0 0 100% 100% 0%
44261 Treball de Final de Màster 17 1 7 5 0 0 4 76% 100% 24%
44473 Turisme i Planejament 12 0 1 10 0 0 1 92% 100% 8%