Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 4%
36h
5%
39h
22%
180h
22%
184h
27%
224h
20%
170h
832h
2021 12%
77h
6%
37h
21%
137h
14%
90h
39%
252h
7%
45h
638h
2020 18%
61h
5%
16h
24%
78h
4%
12h
47%
156h
2%
8h
331h