UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 94% 98% 4%
2021 95% 100% 5%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 4 46 44 4 2
2021 3 29 61 7 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
44464 Ciutat i Espais Metropolitans 24 0 22 2 0 0 0 100% 100% 0%
44465 Desenvolupament Local i Territorial 11 1 2 7 1 0 0 100% 100% 0%
44466 Metodologia del Planejament Urbà 26 2 5 13 5 1 0 96% 96% 0%
44467 Mobilitat, Transport i Territori. Planejament i Gestió 14 1 3 9 0 1 0 93% 93% 0%
44475 Planejament Territorial de l'Aigua 3 0 0 3 0 0 0 100% 100% 0%
44468 Planejament Territorial i Urbà 23 1 0 21 1 0 0 100% 100% 0%
44469 Pràctiques Professionals 18 0 15 2 0 0 1 94% 100% 6%
44470 Sistemes d'Informació Geogràfica, Planejament i Paisatge 17 1 9 7 0 0 0 100% 100% 0%
44471 Temes Avançats en Estudis Territorials i Planejament 23 0 21 2 0 0 0 100% 100% 0%
44472 Treball de Final de Màster 24 1 7 8 1 1 6 71% 94% 25%
44473 Turisme i Planejament 9 1 0 7 0 0 1 89% 100% 11%