Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93.75% 93.58%
2021 94.92% 94.92%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats