Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93% 86.07%
2021 96.36% 96.88%
2020 95.65% 98.13%
2019 97.7% 95.88%
2018 95.87% 95.87%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats