Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 3%
41h
18%
288h
25%
402h
1%
15h
32%
516h
22%
354h
1615h
2021 2%
15h
13%
110h
18%
153h
3%
23h
44%
368h
19%
161h
830h
2020 1%
4h
17%
93h
16%
87h
4%
22h
44%
243h
19%
106h
556h
2019 7%
23h
19%
67h
13%
45h
1%
3h
45%
156h
15%
50h
344h
2018 0%
0h
15%
28h
14%
27h
0%
0h
50%
95h
21%
40h
190h

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

Graduat en Ciència Política i Gestió Pública i Graduat en Sociologia

CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 3%
41h
17%
262h
25%
373h
1%
15h
32%
483h
22%
333h
1507h
2021 2%
15h
13%
110h
18%
153h
3%
23h
44%
368h
19%
161h
830h
2020 1%
4h
17%
93h
16%
87h
4%
22h
44%
243h
19%
106h
556h
2019 7%
23h
19%
67h
13%
45h
1%
3h
45%
156h
15%
50h
344h
2018 0%
0h
15%
28h
14%
27h
0%
0h
50%
95h
21%
40h
190h

Graduat en Ciència Política i Gestió Pública i Graduat en Sociologia

CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 0%
0h
24%
26h
27%
29h
0%
0h
31%
33h
19%
21h
108h