Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 83%
19
0%
0
13%
3
0%
0
0%
0
4%
1
23
2022 90%
18
5%
1
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
20
2021 81%
21
0%
0
4%
1
0%
0
8%
2
8%
2
26
2020 83%
20
0%
0
8%
2
4%
1
0%
0
4%
1
24
2019 91%
20
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
5%
1
22
2018 95%
21
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
22

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

1512 : Graduat en Ciència Política i Gestió Pública i Graduat en Sociologia

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 83%
19
0%
0
13%
3
0%
0
0%
0
4%
1
23
2022 95%
18
5%
1
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
19

1402 : Graduat en Ciència Política i Gestió Pública i Graduat en Sociologia

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
100%
1
1
2021 81%
21
0%
0
4%
1
0%
0
8%
2
8%
2
26
2020 83%
20
0%
0
8%
2
4%
1
0%
0
4%
1
24
2019 91%
20
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
5%
1
22
2018 95%
21
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
22