Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 90% 90% 0%
2021 25 100% 100% 0%
2020 20 100% 100% 0%
2019 17 100% 100% 0%
2018 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 20
  90%
  90%
  0%
7000498 4
  100%
  100%
  0%
2500262 65
  88%
  93%
  6%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 7000911 25
  100%
  100%
  0%
7000498 7
  100%
  100%
  0%
2500262 82
  72%
  83%
  13%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2020 7000911 20
  100%
  100%
  0%
7000498 10
  100%
  100%
  0%
2500262 93
  83%
  90%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000911 17
  100%
  100%
  0%
2503852 26
  77%
  77%
  0%
2500262 89
  67%
  72%
  7%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 7000911 2
  100%
  100%
  0%
1402 2
  100%
  100%
  0%
7000498 13
  77%
  83%
  8%
2500262 108
  73%
  77%
  6%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2017 2500262 83
  70%
  75%
  7%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500262 91
  70%
  76%
  8%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2015 2500262 91
  81%
  86%
  5%
2014 2500262 99
  80%
  84%
  5%
2013 2500262 103
  82%
  87%
  6%
2012 2500262 111
  78%
  82%
  5%
4310921 1
  100%
  100%
  0%
2011 2500262 119
  82%
  87%
  7%
2010 2500262 68
  69%
  80%
  13%
4310921 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 20 20% 15% 55% 0% 10% 0%
7000498 4 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 65 0% 6% 37% 43% 6% 6%
1353 48 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2021 7000911 25 12% 16% 60% 12% 0% 0%
7000498 7 0% 29% 71% 0% 0% 0%
2500262 82 4% 5% 37% 27% 15% 13%
1353 64 0% 0% 25% 25% 0% 50%
2020 7000911 20 15% 10% 60% 15% 0% 0%
7000498 10 0% 10% 50% 40% 0% 0%
2500262 93 1% 11% 33% 38% 10% 8%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 7000911 17 12% 0% 76% 12% 0% 0%
2503852 26 0% 8% 31% 38% 23% 0%
2500262 89 1% 1% 25% 40% 26% 7%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000911 2 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1402 2 100% 0% 0% 0% 0% 0%
7000498 13 0% 0% 38% 38% 15% 8%
2500262 108 4% 10% 30% 30% 21% 6%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2017 2500262 83 0% 1% 20% 48% 23% 7%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500262 91 4% 5% 29% 32% 22% 8%
1353 48 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2015 2500262 91 2% 1% 35% 43% 13% 5%
2014 2500262 99 1% 2% 43% 33% 15% 5%
2013 2500262 103 1% 5% 40% 36% 13% 6%
2012 2500262 111 2% 3% 18% 56% 17% 5%
4310921 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2011 2500262 119 1% 3% 29% 48% 12% 7%
2010 2500262 68 3% 15% 26% 25% 18% 13%
4310921 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%