Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 1
  100%
  100%
  0%
2500262 15
  93%
  100%
  7%
2021 2500262 14
  93%
  100%
  7%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500262 34
  91%
  100%
  9%
2019 2500262 16
  88%
  100%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500262 14
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500262 25
  72%
  95%
  24%
2016 2500262 32
  88%
  93%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500262 32
  94%
  100%
  6%
2014 2500262 49
  100%
  100%
  0%
2013 2500262 2
  100%
  100%
  0%
2012 2500262 17
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500262 15 0% 0% 7% 87% 0% 7%
2021 2500262 14 7% 7% 7% 71% 0% 7%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500262 34 0% 0% 41% 50% 0% 9%
2019 2500262 16 0% 0% 38% 50% 0% 13%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500262 14 7% 0% 43% 43% 0% 7%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500262 25 0% 0% 16% 56% 4% 24%
2016 2500262 32 0% 0% 34% 53% 6% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500262 32 3% 31% 44% 16% 0% 6%
2014 2500262 49 0% 24% 57% 18% 0% 0%
2013 2500262 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2012 2500262 17 12% 18% 65% 6% 0% 0%