Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 90% 90% 0%
2021 25 96% 96% 0%
2020 21 85.714% 85.714% 0%
2019 17 100% 100% 0%
2018 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 20
  90%
  90%
  0%
7000498 6
  83%
  83%
  0%
2500262 62
  79%
  80%
  2%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 7000911 25
  96%
  96%
  0%
7000498 7
  100%
  100%
  0%
2500262 81
  74%
  77%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 7000911 21
  86%
  86%
  0%
7000498 10
  100%
  100%
  0%
2500262 82
  83%
  86%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 7000911 17
  100%
  100%
  0%
2503852 14
  100%
  100%
  0%
7000498 1
  100%
  100%
  0%
2500262 103
  80%
  91%
  13%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 7000911 2
  100%
  100%
  0%
1402 2
  100%
  100%
  0%
7000498 16
  94%
  94%
  0%
2500262 121
  69%
  84%
  17%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500262 92
  58%
  64%
  10%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2016 2500262 96
  56%
  56%
  0%
1353 80
  60%
  60%
  0%
2015 2500262 109
  73%
  83%
  12%
2014 2500262 109
  60%
  67%
  11%
2013 2500262 113
  63%
  73%
  14%
2012 2500262 110
  72%
  79%
  9%
2011 2500262 122
  79%
  86%
  8%
2010 2500262 77
  65%
  82%
  21%
4310921 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 20 10% 0% 75% 5% 10% 0%
7000498 6 0% 0% 50% 33% 17% 0%
2500262 62 0% 0% 29% 50% 19% 2%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2021 7000911 25 12% 4% 52% 28% 4% 0%
7000498 7 0% 0% 29% 71% 0% 0%
2500262 81 1% 0% 20% 53% 22% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 7000911 21 0% 19% 38% 29% 14% 0%
7000498 10 0% 0% 70% 30% 0% 0%
2500262 82 0% 1% 43% 39% 13% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 7000911 17 18% 18% 59% 6% 0% 0%
2503852 14 0% 0% 57% 43% 0% 0%
7000498 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2500262 103 1% 0% 27% 51% 8% 13%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000911 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1402 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7000498 16 0% 0% 44% 50% 6% 0%
2500262 121 1% 0% 13% 54% 13% 17%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500262 92 0% 0% 10% 48% 33% 10%
1353 48 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2016 2500262 96 1% 2% 15% 39% 44% 0%
1353 80 0% 0% 0% 60% 40% 0%
2015 2500262 109 2% 1% 14% 57% 15% 12%
2014 2500262 109 3% 1% 13% 43% 29% 11%
2013 2500262 113 0% 0% 10% 53% 23% 14%
2012 2500262 110 1% 2% 10% 59% 19% 9%
2011 2500262 122 2% 2% 13% 61% 13% 8%
2010 2500262 77 3% 1% 25% 36% 14% 21%
4310921 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%