Psicologia Clínica i de la Salut

Codi RUCT : 5600100. Branca : Ciències de la Salut.

Inserció laboral per branca: Ciències de la Salut

Les dades d'inserció laboral dels titulats provenen de l'Enquesta d'Inserció Laboral (AQU). Els resultats es mostren agregats per branca on pertany l'estudi.

Taxa d'ocupació, atur i inactivitat

Edició Taxa d'ocupació Taxa d'atur Taxa d'inactivitat
2020 97.83% 0.72% 1.44%
2017 96.95% 2.44% 0.61%
2014 99.13% 0.87% 0%
2011 99.07% 0% 0.93%
2008 96.43% 1.79% 1.79%

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Taxa d'ocupació, atur i inactivitat

Taxa d'ocupació Taxa d'atur Taxa d'inactivitat

Adequació de les funcions laborals: funcions universitàries i funcions no universitaries

Edició Taxa de funcions universitàries Taxa de funcions no universitàries
2020 98.92% 1.08%
2017 98.16% 1.84%
2014 99.13% 0.87%
2011 97.2% 2.8%

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Adequació de les funcions laborals: funcions universitàries

Funcions universitàries No universitàries

Adequació de les funcions laborals: funcions de doctor

Edició Taxa de funcions de doctor
2020 47.65%
2017 47.85%
2014 38.26%
2011 42.06%

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Adequació de les funcions laborals: funcions de doctor

Doctor