Psicologia Clínica i de la Salut

Codi RUCT : 5600100. Branca : Ciències de la Salut.

Resultats

Tesis doctorals defensades per curs acadèmic

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2021 - 1 1 100% 0%
2020 1 2 3 0% 0%
2019 7 2 9 66.67% 22.22%
2018 5 - 5 40% 20%
2017 5 2 7 57.14% 42.86%
2016 8 - 8 50% 37.5%
2015 9 - 9 55.56% 33.33%
2014 2 - 2 0% 0%

Tesis doctorals "íntegres" defensades per curs acadèmic (RD 99/2011)

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2021 - 1 1 100% 0%
2020 1 2 3 0% 0%
2019 7 2 9 66.67% 22.22%
2018 5 - 5 40% 20%
2017 4 1 5 40% 60%
2016 7 - 7 42.86% 42.86%
2015 9 - 9 55.56% 33.33%
2014 2 - 2 0% 0%

Durada mitjana en anys del programa per als/les doctors/es

Curs Dedicació completa Dedicació parcial
2021 - 5.9
2020 5 5.5
2019 4.5 6
2018 3.4 -
2017 3.5 4
2016 4.1 -
2015 3.9 -
2014 3 -

Taxa d'abandonament per curs acadèmic

Curs Taxa d'abandonament
2020 11.11%
2019 11.63%
2018 11.63%
2017 13.95%
2016 15.91%
2015 5.26%
2014 12.5%
2013 0%