Psicologia Clínica i de la Salut

Codi RUCT : 5600100. Branca : Ciències de la Salut.

Professorat

Direccions i codireccions de tesi defensades i % sexennis de recerca vigents respecte direccions UAB del programa

Curs Total Directors/es Directors/es de la UAB % directors/es de la UAB amb sexenni de recerca vigent Directors/es de la UAB susceptibles sexenni
2021 2 2 100% 2
2020 5 5 100% 5
2019 14 11 100% 9
2018 8 8 100% 7
2017 9 7 100% 6
2016 15 11 100% 10
2015 19 17 94% 16
2014 2 - 0% -