Psicologia Clínica i de la Salut

Codi RUCT : 5600100. Branca : Ciències de la Salut.

Satisfacció per branca: Ciències de la Salut

Les dades de satisfacció dels titulats provenen de l'Enquesta d'Inserció Laboral (AQU). Els resultats es mostren agregats per branca on pertany l'estudi.

Satisfacció global amb la formació rebuda

Edició Satisfacció ( d'1 a 10 )
2020 6.7
2017 6.6
2014 6.9
2011 6.8
2008 6.3

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Satisfacció global amb la formació rebuda

Satisfacció ( d'1 a 10 )

Taxa d'intenció de repetir els estudis

Edició Taxa d'intenció de repetició
2020 83.9%
2019 82.39%
2018 84.42%
2017 83.12%
2016 81.08%
2014 87.83%
2011 82.86%
2008 87.5%

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Taxa d'intenció de repetir els estudis

Taxa d'intenció de repetició