Ciència de Materials

Codi RUCT : 5600169. Branca : Ciències.

Inserció laboral per branca: Ciències

Les dades d'inserció laboral dels titulats provenen de l'Enquesta d'Inserció Laboral (AQU). Els resultats es mostren agregats per branca on pertany l'estudi.

Taxa d'ocupació, atur i inactivitat

Edició Taxa d'ocupació Taxa d'atur Taxa d'inactivitat
2020 93.33% 5.45% 1.21%
2017 93.69% 3.6% 1.8%
2014 90.61% 7.18% 2.21%
2011 94.59% 3.38% 2.03%
2008 90.28% 8.33% 1.39%

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Taxa d'ocupació, atur i inactivitat

Taxa d'ocupació Taxa d'atur Taxa d'inactivitat

Adequació de les funcions laborals: funcions universitàries i funcions no universitaries

Edició Taxa de funcions universitàries Taxa de funcions no universitàries
2020 97.58% 2.42%
2017 96.36% 3.64%
2014 94.97% 5.03%
2011 97.95% 2.05%

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Adequació de les funcions laborals: funcions universitàries

Funcions universitàries No universitàries

Adequació de les funcions laborals: funcions de doctor

Edició Taxa de funcions de doctor
2020 64.85%
2017 67.27%
2014 63.13%
2011 76.71%

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Adequació de les funcions laborals: funcions de doctor