Ciència de Materials

Codi RUCT : 5600169. Branca : Ciències.

Satisfacció per branca: Ciències

Les dades de satisfacció dels titulats provenen de l'Enquesta d'Inserció Laboral (AQU). Els resultats es mostren agregats per branca on pertany l'estudi.

Satisfacció global amb la formació rebuda

Edició Satisfacció ( d'1 a 10 )
2020 7.5
2017 7.5
2014 7.4
2011 7.1
2008 6.6

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Satisfacció global amb la formació rebuda

Taxa d'intenció de repetir els estudis

Edició Taxa d'intenció de repetició
2020 80.63%
2019 89.41%
2018 76.74%
2017 82.61%
2016 85.29%
2014 85.64%
2011 83.56%
2008 76.39%

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Taxa d'intenció de repetir els estudis