Ciència de Materials

Codi RUCT : 5600169. Branca : Ciències.

Resultats

Tesis doctorals defensades per curs acadèmic

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2021 29 1 30 83.33% 20%
2020 25 1 26 88.46% 34.62%
2019 22 - 22 81.82% 27.27%
2018 24 - 24 83.33% 16.67%
2017 14 - 14 78.57% 21.43%
2016 8 - 8 75% 25%
2015 1 - 1 100% 0%

Tesis doctorals "íntegres" defensades per curs acadèmic (RD 99/2011)

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2021 29 1 30 83.33% 20%
2020 25 1 26 88.46% 34.62%
2019 21 - 21 85.71% 28.57%
2018 20 - 20 85% 20%
2017 14 - 14 78.57% 21.43%
2016 7 - 7 85.71% 28.57%
2015 1 - 1 100% 0%

Durada mitjana en anys del programa per als/les doctors/es

Curs Dedicació completa Dedicació parcial
2021 4.6 6
2020 4.7 5
2019 4.7 -
2018 4.8 -
2017 4.1 -
2016 4 -
2015 3 -

Taxa d'abandonament per curs acadèmic

Curs Taxa d'abandonament
2021 3.6%
2020 0.75%
2019 0.73%
2018 1.79%
2017 4.26%
2016 3.17%
2015 2.56%
2014 0%
2013 0%