Ciència de Materials

Codi RUCT : 5600169. Branca : Ciències.

Professorat

Direccions i codireccions de tesi defensades i % sexennis de recerca vigents respecte direccions UAB del programa

Curs Total Directors/es Directors/es de la UAB % directors/es de la UAB amb sexenni de recerca vigent Directors/es de la UAB susceptibles sexenni
2021 54 31 100% 1
2020 47 29 100% 4
2019 35 17 0% -
2018 41 23 0% -
2017 31 18 0% -
2016 15 5 100% 1
2015 2 2 0% -