Informàtica

Codi RUCT : 5600243. Branca : Enginyeria i Arquitectura.

Inserció laboral per branca: Enginyeria i Arquitectura

Les dades d'inserció laboral dels titulats provenen de l'Enquesta d'Inserció Laboral (AQU). Els resultats es mostren agregats per branca on pertany l'estudi.

Taxa d'ocupació, atur i inactivitat

Edició Taxa d'ocupació Taxa d'atur Taxa d'inactivitat
2020 96.83% 1.59% 1.59%
2017 100% 0% 0%
2014 95.83% 4.17% 0%
2011 100% 0% 0%
2008 100% 0% 0%

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Taxa d'ocupació, atur i inactivitat

Taxa d'ocupació Taxa d'atur Taxa d'inactivitat

Adequació de les funcions laborals: funcions universitàries i funcions no universitaries

Edició Taxa de funcions universitàries Taxa de funcions no universitàries
2020 98.39% 1.61%
2017 93.33% 6.67%
2014 100% 0%
2011 100% 0%

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Adequació de les funcions laborals: funcions universitàries

Funcions universitàries No universitàries

Adequació de les funcions laborals: funcions de doctor

Edició Taxa de funcions de doctor
2020 62.9%
2017 66.67%
2014 62.5%
2011 87.5%

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Adequació de les funcions laborals: funcions de doctor

Doctor