Informàtica

Codi RUCT : 5600243. Branca : Enginyeria i Arquitectura.

Satisfacció per branca: Enginyeria i Arquitectura

Les dades de satisfacció dels titulats provenen de l'Enquesta d'Inserció Laboral (AQU). Els resultats es mostren agregats per branca on pertany l'estudi.

Satisfacció global amb la formació rebuda

Edició Satisfacció ( d'1 a 10 )
2020 7.2
2017 7.6
2014 7.7
2011 7.7
2008 6.8

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Satisfacció global amb la formació rebuda

Satisfacció ( d'1 a 10 )

Taxa d'intenció de repetir els estudis

Edició Taxa d'intenció de repetició
2020 76.19%
2019 80%
2018 100%
2017 80%
2016 72.73%
2014 87.5%
2011 56.25%
2008 78.95%

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Taxa d'intenció de repetir els estudis

Taxa d'intenció de repetició