Informàtica

Codi RUCT : 5600243. Branca : Enginyeria i Arquitectura.

Resultats

Tesis doctorals defensades per curs acadèmic

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2021 5 - 5 60% 20%
2020 22 - 22 50% 36.36%
2019 11 1 12 75% 25%
2018 21 - 21 61.9% 61.9%
2017 10 - 10 80% 70%
2016 11 1 12 91.67% 41.67%
2015 5 - 5 80% 40%

Tesis doctorals "íntegres" defensades per curs acadèmic (RD 99/2011)

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2021 5 - 5 60% 20%
2020 18 - 18 50% 38.89%
2019 11 - 11 72.73% 27.27%
2018 20 - 20 60% 65%
2017 8 - 8 87.5% 75%
2016 9 1 10 90% 40%
2015 4 - 4 100% 25%

Durada mitjana en anys del programa per als/les doctors/es

Curs Dedicació completa Dedicació parcial
2021 5.6 -
2020 5.4 -
2019 5.1 -
2018 4.7 -
2017 4.4 -
2016 3.9 4
2015 3 -

Taxa d'abandonament per curs acadèmic

Curs Taxa d'abandonament
2020 7.22%
2019 6.73%
2018 9.26%
2017 4.17%
2016 5.95%
2015 3.85%
2014 0%
2013 0%