Informàtica

Codi RUCT : 5600243. Branca : Enginyeria i Arquitectura.

Professorat

Direccions i codireccions de tesi defensades i % sexennis de recerca vigents respecte direccions UAB del programa

Curs Total Directors/es Directors/es de la UAB % directors/es de la UAB amb sexenni de recerca vigent Directors/es de la UAB susceptibles sexenni
2021 10 8 100% 4
2020 40 31 94% 17
2019 25 18 100% 6
2018 36 35 88% 26
2017 15 10 100% 8
2016 18 14 91% 11
2015 6 6 100% 6