Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals

Codi RUCT : 5601059. Branca : Arts i Humanitats.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2021 12
2020 12
2019 12
2018 12
2017 12
2016 12
2015 12
2014 12

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 3 0% 66.67% 33.33%
2020 2 50% 100% 0%
2019 6 16.67% 66.67% 33.33%
2018 5 20% 80% 20%
2017 6 0% 83.33% 16.67%
2016 5 0% 20% 80%
2015 10 10% 80% 20%
2014 6 16.67% 83.33% 16.67%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 29 13.79% 51.72% 48.28%
2020 36 13.89% 61.11% 38.89%
2019 43 6.98% 67.44% 32.56%
2018 45 4.44% 66.67% 33.33%
2017 52 1.92% 75% 25%
2016 40 5% 75% 25%
2015 36 5.56% 86.11% 13.89%
2014 7 14.29% 71.43% 28.57%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 3 66.67% 33.33% 0% 0%
2020 2 100% 0% 0% 0%
2019 6 83.33% 0% 0% 16.67%
2018 5 100% 0% 0% 0%
2017 6 66.67% 0% 33.33% 0%
2016 5 100% 0% 0% 0%
2015 10 100% 0% 0% 0%
2014 6 33.33% 16.67% 0% 50%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 29 86.21% 6.9% 3.45% 3.45%
2020 36 91.67% 0% 2.78% 2.78%
2019 43 88.37% 0% 2.33% 6.98%
2018 45 88.89% 2.22% 4.44% 4.44%
2017 52 82.69% 5.77% 3.85% 7.69%
2016 40 87.5% 5% 0% 7.5%
2015 36 86.11% 5.56% 0% 8.33%
2014 7 42.86% 14.29% 0% 42.86%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2021 3 0%
2020 2 0%
2019 6 0%
2018 5 0%
2017 6 0%
2016 5 0%
2015 10 0%
2014 6 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2021 2 1 33.33%
2020 1 1 50%
2019 2 4 0%
2018 4 1 20%
2017 4 2 33.33%
2016 1 4 20%
2015 4 6 40%
2014 5 1 50%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2021 15 14 31.03%
2020 19 17 27.78%
2019 23 20 27.91%
2018 24 21 26.67%
2017 31 21 28.85%
2016 18 22 27.5%
2015 17 19 33.33%
2014 5 2 57.14%

Matriculats per sexe

Dones Homes