Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals

Codi RUCT : 5601059. Branca : Arts i Humanitats.

Resultats

Tesis doctorals defensades per curs acadèmic

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2021 2 3 5 100% 20%
2020 4 - 4 75% 0%
2019 5 - 5 60% 0%
2018 3 - 3 100% 33.33%
2017 5 - 5 60% 20%
2016 2 - 2 100% 50%

Tesis doctorals "íntegres" defensades per curs acadèmic (RD 99/2011)

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2021 1 2 3 100% 33.33%
2020 1 - 1 100% 0%
2019 3 - 3 66.67% 0%
2018 1 - 1 100% 100%
2017 3 - 3 66.67% 33.33%

Durada mitjana en anys del programa per als/les doctors/es

Curs Dedicació completa Dedicació parcial
2021 6 6.5
2020 6 -
2019 5.3 -
2018 5 -
2017 3.7 -

Taxa d'abandonament per curs acadèmic

Curs Taxa d'abandonament
2021 27.78%
2020 9.3%
2019 15.56%
2018 13.46%
2017 5%
2016 5.56%
2015 0%
2014 0%