Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals

Codi RUCT : 5601059. Branca : Arts i Humanitats.

Professorat

Direccions i codireccions de tesi defensades i % sexennis de recerca vigents respecte direccions UAB del programa

Curs Total Directors/es Directors/es de la UAB % directors/es de la UAB amb sexenni de recerca vigent Directors/es de la UAB susceptibles sexenni
2021 5 2 100% 2
2020 4 3 100% 3
2019 5 5 100% 3
2018 3 3 100% 1
2017 6 6 100% 4
2016 2 2 100% 1