UAB

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)

Dades DGU
  • 21115 Graduat en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació/ Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Crèdits: 120

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 68% 73% 7%
2021 59% 67% 12%
2020 54% 66% 18%
2019 62% 73% 15%
2018 50% 63% 21%
2017 45% 59% 24%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 1 4 24 44 27
2021 1 3 22 40 33
2020 1 3 23 39 34
2019 1 2 25 45 27
2018 1 2 17 43 37
2017 1 0 15 43 41
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
103795 Àlgebra 198 2 0 39 103 30 24 73% 83% 12%
102704 Antenes 14 1 0 3 7 2 0 85% 85% 0%
102695 Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions I 12 1 0 4 7 0 0 100% 100% 0%
102694 Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions II 8 1 0 5 0 0 2 75% 100% 25%
102729 Aplicacions Multidisciplinàries I 21 2 1 15 3 0 0 100% 100% 0%
102685 Arquitectura de Computadors i Perifèrics 138 0 0 14 56 65 1 51% 52% 1%
103796 Càlcul 204 0 0 19 97 73 15 57% 61% 7%
102731 Circuits Electrònics de Potència 41 1 0 26 12 0 2 95% 100% 5%
102730 Circuits i Tecnologies Electròniques 34 1 0 10 19 3 1 88% 91% 3%
102725 Compatibilitat Electromagnètica 28 0 0 9 17 1 1 93% 96% 4%
102689 Components i Circuits Electrònics 118 0 0 14 70 30 4 71% 74% 3%
102691 Comunicacions Òptiques 19 0 0 1 9 8 0 56% 56% 0%
102737 Control de Sistemes 38 0 4 22 10 1 1 95% 97% 3%
102727 Disseny Avançat de Circuits de Comunicacions 33 2 14 16 0 0 1 97% 100% 3%
102723 Disseny de Sistemes Electrònics 34 2 5 17 6 4 0 88% 88% 0%
102720 Disseny Microelectrònic 42 2 0 14 20 1 5 86% 97% 12%
102693 Eines de Simulació i Disseny I 6 0 1 5 0 0 0 100% 100% 0%
102688 Electrònica Analògica 113 0 1 2 58 46 6 54% 57% 5%
103519 Electrònica de Transmissors i Receptors 31 0 2 13 12 3 1 87% 90% 3%
102703 Enginyeria de Microones 15 0 0 5 6 2 1 79% 85% 7%
102738 Enginyeria de Radiofreqüència i Microones 40 0 0 2 32 6 0 85% 85% 0%
103797 Estadística 179 4 1 67 55 31 21 71% 80% 12%
100284 Filosofia Política 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102707 Física Bàsica 176 4 2 13 84 44 29 59% 70% 16%
102714 Fonaments de Comunicacions 136 0 0 3 53 59 9 45% 49% 7%
102690 Fonaments de Senyals i Sistemes 214 1 0 8 101 30 72 52% 79% 34%
102713 Fonaments de Xarxes 80 0 0 17 32 28 0 64% 64% 0%
103798 Fonaments d'Enginyeria 145 4 0 115 14 0 12 92% 100% 8%
102708 Fonaments d'Enginyeria del Software 193 0 0 14 102 60 17 60% 66% 9%
103799 Fonaments d'Informàtica 172 0 1 55 82 34 0 80% 80% 0%
102716 Gestió de la Qualitat i de la Fiabilitat 16 1 0 7 5 1 2 81% 93% 12%
102717 Gestió de Projectes i Legislació 62 0 2 39 20 1 0 98% 98% 0%
102736 Instrumentació I 40 0 0 4 28 8 0 80% 80% 0%
102735 Instrumentació II 36 0 0 11 21 3 1 89% 91% 3%
103800 Organització i Gestió d'Empreses 118 0 0 21 63 28 6 71% 75% 5%
106537 Pràctiques Externes 14 0 13 0 0 0 1 93% 100% 7%
106539 Pràctiques Externes 33 0 19 12 1 0 1 97% 100% 3%
102683 Radiació i Ones Guiades 124 0 0 2 24 88 8 21% 23% 6%
102712 Senyals i Sistemes Discrets 120 0 1 0 68 49 0 58% 58% 0%
102700 Serveis de Telecomunicació 15 1 0 4 9 0 0 100% 100% 0%
102710 Sistemes de Radiocomunicació 16 0 1 8 6 1 0 94% 94% 0%
102684 Sistemes Digitals i Llenguatges de Descripció del Hardware 106 0 0 10 41 55 0 48% 48% 0%
102724 Sistemes d'Instrumentació Intel·ligents 30 0 30 0 0 0 0 100% 100% 0%
102722 Sistemes Electrònics i Aplicacions 31 0 0 25 5 1 0 97% 97% 0%
102697 Tecnologies d'Accés 8 0 1 7 0 0 0 100% 100% 0%
102709 Teoria de Circuits i Electrònica 178 1 1 41 65 66 4 61% 62% 2%
102696 Teoria de la Comunicació 13 0 0 3 5 5 0 62% 62% 0%
100294 Teoria i Pràctica de l'Argumentació 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
102687 Tractament Digital del Senyal 15 0 0 0 9 5 1 60% 64% 7%
103518 Transmissors i Receptors de Telecomunicacions 15 0 0 2 10 3 0 80% 80% 0%
106538 Treball de Final de Grau 15 1 3 10 0 0 1 93% 100% 7%
106540 Treball de Final de Grau 40 1 18 16 0 0 5 88% 100% 12%
102699 Xarxes de Telecomunicació 18 0 0 5 11 0 1 94% 100% 6%