Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 691 89 140
2022 611 111 140
2021 404 74 140
2020 359 60 140
2019 346 80 140
2018 230 40 140
2017 267 60 140
2016 300 60 140

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 78%
111
11%
15
10%
14
0%
0
0%
0
1%
2
142
2022 85%
122
9%
13
6%
8
1%
1
0%
0
0%
0
144
2021 80%
107
16%
21
4%
5
0%
0
1%
1
0%
0
134
2020 76%
106
13%
18
9%
13
1%
2
0%
0
0%
0
139
2019 77%
108
16%
23
6%
9
0%
0
1%
1
0%
0
141
2018 81%
113
11%
16
7%
10
1%
1
0%
0
0%
0
140
2017 61%
83
10%
14
26%
36
0%
0
1%
1
2%
3
137
2016 66%
75
7%
8
27%
31
0%
0
0%
0
0%
0
114